Egenanställning är enkelt och snabbt

Jobbet blir nu gjort utan anställda

Facturera omvandlar personal från A-skattare till F-skattare men utan att de startar företag.

Du och uppdragstagaren kommer överens om arbetetsinsatsen och uppdragstagaren får sin lön genom Facturera som i sin tur fakturerat dig den ersättning ni kommit överens om.

När du uppdrar istället för att anställa använder du personalresurserna endast när de verkligen behövs.

Facturera jobbar utifrån rådande kollektivavtal och har de försäkringar som behövs.

Facturera tecknar affärsavtal med uppdragsgivaren samt anställningsavtal med privatpersonen. Anställningsformen är en allmän visstidsanställning. Facturera har hela arbetsgivaransvaret, t ex till att den anställde omfattas av erfoderligt försäkringsskydd samt utbetalar sjukersättning i händelse av sjukdom.

Facturera bidrar med:

  • Minskad administration och kostnader
  • Enklare anpassning av din organisation utifrån orderläge eller säsong
  • Minskad risk i överskott av personal

Egenanställning

Egenanställning innebär att man blir anställd i ett företag för egenanställda, t ex Facturera. Företaget fungerar som "arbetsgivare", medan de egenanställda utvecklar sina egna affärer, skaffar kunder och uppdrag. Uppdragsgivaren, t ex ditt företag, får å sin sida en faktura från Facturera som i sin tur betalar ut lön till den egenanställde, minus en provision för det administrativa arbetet kring att ha en anställd.

Facturera tecknar affärsavtal med uppdragsgivaren samt anställningsavtal med privatpersonen. Anställningsformen är en allmän visstidsanställning. Facturera har hela arbetsgivaransvaret, t ex till att den anställde omfattas av erfoderligt försäkringsskydd samt utbetalar sjukersättning i händelse av sjukdom.

Administrativa tjänster och kvalificerad rådgivning i ett och samma företag

Läs mer om våra tjänster

Fakturera utan att registrera bolag

"Facturera är det bästa på länge. Jag jobbar som vanligt, riskerar ingenting och behöver inte lägga tid på administrativt krångel." /Uppdragstagare i Facturera

Registrera dig

Läs mer om hur du fakturerar utan att ha eget företag

Uppdragsgivare - ni anlitar, vi anställer

"Tack vare Facturera kan jag smidigt och säkert anlita de kompetenser jag behöver för tillfället i mitt företag." /Uppdragsgivare som använder sig av Facturera

Läs mer om fördelarna för uppdragsgivare

Vi vill skapa mervärde i din verksamhet

Läs mer om oss