Administration

Facturera har ekonomi- och personaladministrativa uppdrag från företag som är verksamma inom många olika branscher. Vår specialité är att genom arbete på distans skapa effektiva administrativa flöden.

Organisation och verksamhetsstyrning

Facturera är ett givet bollplank i tankar och diskussion kring t ex  effektivisering, målstyrning och uppföljning. Vi har bred kompetens från förändringsarbete både i privat och offentlig sektor.

Egenanställning

Vi gör det enkelt för dig som vill starta och driva egen verksamhet. Du koncentrerar dig på ditt uppdrag - vi sköter din adminstration och betalar ut din lön.

Som uppdragsgivare kan du genom egenanställning omvandla personal från A-skattare till F-skattare utan att de startar företag.

Administrativa tjänster och kvalificerad rådgivning i ett och samma företag

Läs mer om våra tjänster

Fakturera utan att registrera bolag

"Facturera är det bästa på länge. Jag jobbar som vanligt, riskerar ingenting och behöver inte lägga tid på administrativt krångel." /Uppdragstagare i Facturera

Registrera dig

Läs mer om hur du fakturerar utan att ha eget företag

Uppdragsgivare - ni anlitar, vi anställer

"Tack vare Facturera kan jag smidigt och säkert anlita de kompetenser jag behöver för tillfället i mitt företag." /Uppdragsgivare som använder sig av Facturera

Läs mer om fördelarna för uppdragsgivare

Vi vill skapa mervärde i din verksamhet

Läs mer om oss